zpět na hlavní stránku

Kompletní výživa okrasných dřevin hnojivy SILVA TABS® - Okrasné dřeviny

SilvaTabs(R)

10. 1. 2011 - Pokud jsou okrasné dřeviny zdravé, vybarvené a dobře rostou, je krásná celá zahrada. K tomu však potřebují výživu. Vyzkoušejte komfortní hnojení ve formě tablet. Živiny ekonomicky dávkují a rostlinám poskytnou vše potřebné.
„Používání pomalu rozpustných hnojiv má řadu výhod: snížení ztrát živin vyplavováním, možnost použití vyšších dávek hnojiv a zjednodušení systému hnojení. Celková dávka potřebných živin se aplikuje jednorázově při výsadbě, přihnojování odpadá nebo se výrazně zjednodušuje“ vysvětluje Ing. Martin Dubský, PhD.,  z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Na dřevinách ve zdejší proslavené dendrologické zahradě byla s úspěchem testována pomalu rozpustná hnojiva Silva Tabs®.

Jak fungují hnojiva ve formě tablet?

Hnojivo ve formě tablet Silva Tabs®  se v půdě pozvolna rozpouští a zásobuje rostliny potřebnými živinami po dobu šesti až dvanácti měsíců. Jedná se o tzv. plné hnojivo, která obsahuje všechny základní prvky (NPK) a zčásti i druhotné živiny (Mg, Ca, S).

SilvaTabs(R)

Díky vhodné formě (methylenmočovina) je v těsné blízkosti kořenů rostlin postupně a rovnoměrně uvolňován dusík. Dlouhodobé působení ostatních živin je zaručeno pomalou rozpustností fosforečnanu hořečnato draselného a dalších pomalu rozpustných látek v tabletách obsažených.

 • Díky pomalému uvolňování živin z hnojiv Silva Tabs® jsou rostliny zásobovány po dlouhou dobu veškerou potřebnou výživou, přičemž jsou živiny zároveň využívány beze ztrát.
 • Nehrozí poškození vegetativních částí rostlin (tzv. spálení v důsledku nadbytku hnojiva). Hnojiva Silva Tabs® nemají fytotoxické účinky ani při případném předávkování.
 • Oproti zemědělským hnojivům jsou výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

Praktické hnojení okrasných výsadeb

„Hnojiva jsou ideální pro hnojení mulčovaných výsadeb stromů, keřů, případně trvalek. Tabletovaná hnojiva lze snadno aplikovat i při dohnojování mulčovaných výsadeb vpravením do otvorů v půdě cca. 20 cm hlubokých“ doporučuje Ing. Martin Dubský, PhD.
SilvaTabs(R)
Výhody dlouhodobého hnojiva ve formě tablet:

 • Živiny jsou efektivně využity přímo kořenovým systémem hnojené rostliny. Nehnojíte okolní plevel.
 • Hnojivo není vyplavováno vodou, neboť obsažené živiny se v ní rozpouštějí pouze velmi pomalu, a nehrozí snadné předávkování
 • Hnojivo se velmi snadno přesně dávkuje, neboť každá tableta má definovanou hmotnost

Jak tablety správně aplikovat?

 • Tablety se kladou symetricky kolem rostliny na povrch půdy nebo se zapraví mělce pod povrch (Pokládání tablet na sníh je nevhodné).
 • Vzdálenost tablet od kmene dřeviny odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší než je průmět obvodu koruny na půdu.

aplikace tablet SILVA TABSSilvaTabs(R)

 • Velmi vhodná je aplikace hnojiva přímo při jarní výsadbě sazenic. Tablety se položí buď na dno při okraji výsadbové jamky nebo na povrch a přišlápnou pod úroveň terénu, a to vždy po obvodu kořenového systému rostliny. Dohnojování je pak nejúčinnější v následujícím roce.

Počet hnojivých tablet  k rostlině se volí podle jejího stáří a vzrůstu:

 • Pro dřevinu s průměrem koruny 0,25 m jsou vhodnou dávkou 4 tablety.
 • Pro dřevinu s průměrem koruny 0,5 m dávkujte 8 tablet.
 • Metrový průměr koruny vyžaduje 15 tablet.
 • Dřevině s průměrem koruny 1,5 m dopřejte 20 tablet.

Copyright (c) 2012 by ECOLAB ZNOJMO spol. s r.o.

SilvaTabs(R)